Joukkue

Forsberg Vilius
Huhtala Frans
Laaksonen Lenni
Rinnola Matti
Telkola Elias
Torvinen Aleksi
Tuominen Luka
Uusitalo Urho
Heino Tuure
Helesvirta Noel
Jalonen Tuukka
Karppinen Kaapo
Kursi Aleksi
Nenonen Valto
Ranta-Panula Dristjan
Virtanen Anton

Toimihenkilöt